Leerjaar 4

Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en nieuwe vakken

De kinderen werken met een blokje op tafel. Op dit blokje staat een rode stip (niet storen), een groene stip (je mag mij om hulp vragen) en een vraagteken (ik heb hulp nodig). De kinderen leren zo omgaan met uitgestelde aandacht.

Weektaak
In leerjaar 4 starten de leerlingen met een weektaak. Hierop staan opdrachten die de leerlingen zelfstandig gaan maken. We leren de kinderen om steeds beter hun eigen werk te plannen. De weektaak is daarbij een handig hulpmiddel. Wanneer een opdracht af is, kleuren ze de opdracht af op de weektaak.

Lezen
In leerjaar 4 besteden we veel aandacht aan lezen. Dat doen we op verschillende manieren. Kinderen mogen lezen in de klas, in de leeshoek in het tussenlokaal of op een rustig plekje in de gang.

Bewegen
Sporten is gezond. De hele school heeft één keer per week gym. Schoolzwemmen doen wij alleen in de zomer.