Leerjaar 4

Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en nieuwe vakken

De kinderen werken met een blokje op tafel. Op dit blokje staat een rode stip (niet storen), een groene stip (je mag mij om hulp vragen) en een vraagteken (ik heb hulp nodig). De kinderen leren zo omgaan met uitgestelde aandacht.

Gynzy
Gynzy is een digitaal leermiddel waarop de kinderen op hun eigen niveau kunnen werken. De leerlingen hebben allemaal een eigen exemplaar waarop ze hun opdrachten maken. De leerkracht kan direct bijhouden hoe de kinderen hun werk maken en ingrijpen waar nodig.

Weektaak
In leerjaar 4 starten de leerlingen met een weektaak. Hierop staan opdrachten die de leerlingen zelfstandig gaan maken. We leren de kinderen om steeds beter hun eigen werk te plannen. De weektaak is daarbij een handig hulpmiddel. Wanneer een opdracht af is, kleuren ze de opdracht af op de weektaak.

Lezen
In leerjaar 4 besteden we veel aandacht aan lezen. Dat doen we op verschillende manieren. Kinderen mogen lezen in de klas (bijvoorbeeld in de knusse leeshoek) of op een rustig plekje in de gang.

Bewegen
Sporten is gezond. De hele school heeft daarom twee keer per week gym. Schoolzwemmen doen wij alleen in de zomer.