Peutergroep

Is uw peuter 2 dan is hij van harte welkom bij de peutergroep. In de peutergroep voor peuters van twee tot vier jaar, staat door middel van spelen en activiteiten de ontwikkeling van de peuter centraal. De peutergroep is open in de schoolweken op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 8.30 uur tot 12.30 uur. De gewenste minimale afname is twee dagdelen en we kennen de combinatie van een maandag-donderdag speelgroep en van een dinsdag-vrijdag speelgroep, totaal zes speeluren. Daarnaast is er de mogelijkheid om vanaf 7.30 uur opvang af te nemen en het te verlengen. Aanmelden voor onze peutergroep kan hier

Peutergroep
• Kleinschalig, persoonlijk en vertrouwd
• Gestructureerde dagindeling
• Peuteropvang en extra activiteiten voor 2-jarigen
• Educatief speels programma Kaleidoscoop (=Voor- en Vroegschoolse Educatie)
• Ontdekkend samen spelen
• Ontwikkeling wordt vastgelegd middels volgsysteem
• Goede voorbereiding op het onderwijs, doorgaande leerlijnen