Peutergroep

Is je peuter 2 jaar, dan is hij of zij van harte welkom op onze peuteropvang. In de peutergroep voor peuters van 2 tot 4 jaar, staat door middel van spelen en activiteiten de ontwikkeling van de peuter centraal. De peutergroep is open in de schoolweken op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 8.30 uur tot 12.30 uur. De gewenste minimale afname is twee dagdelen en we kennen de combinatie van een maandag-donderdag speelgroep en van een dinsdag-vrijdag speelgroep, totaal zes speeluren. Daarnaast is er de mogelijkheid om vanaf 7.30 uur opvang af te nemen en het te verlengen. Aanmelden voor onze peutergroep kan hier

• Kleinschalig, persoonlijk en vertrouwd

• Gestructureerde dagindeling

• Peuteropvang en extra activiteiten voor 2,5-jarigen

• Educatief speels programma Startblokken (=Voor- en Vroegschoolse Educatie)

• Ontdekkend samen spelen

• Ontwikkeling wordt vastgelegd door middel van een volgsysteem

• Goede voorbereiding op het onderwijs, doorgaande leerlijnen