Nieuwsbrief

Elke maand geven we een nieuwsbrief uit voor ouders en verzorgers van de leerlingen op onze school. Daarin worden de activiteiten voor de komende maand genoemd en worden relevante ontwikkelingen toegelicht. De volgende nieuwsbrieven zijn dit schooljaar al uitgegeven.

Schooljaar 2021

Nieuwsbrief juli
Nieuwsbrief september
Nieuwsbrief oktober
Nieuwsbrief november
Nieuwsbrief december

Schooljaar 2022
Nieuwsbrief februari
Nieuwsbrief maart
Nieuwsbrief april
Nieuwsbrief mei
Nieuwsbrief juni