Nieuwsbrief

Elke maand geven we een nieuwsbrief uit voor ouders en verzorgers van de leerlingen op onze school. Daarin worden de activiteiten voor de komende maand genoemd en worden relevante ontwikkelingen toegelicht. De volgende nieuwsbrieven zijn dit schooljaar al uitgegeven.

Schooljaar 2019-2020

Nieuwsbrief september
Nieuwsbrief augustus
Nieuwsbrief oktober 
Nieuwsbrief november
Nieuwsbrief december
Nieuwsbrief januari
Nieuwsbrief februari
Nieuwsbrief maart