Nieuwsbrief

Elke maand geven we een nieuwsbrief uit voor ouders en verzorgers van de leerlingen op onze school. Daarin worden de activiteiten voor de komende maand genoemd en worden relevante ontwikkelingen toegelicht. De volgende nieuwsbrieven zijn dit schooljaar al uitgegeven.

Schooljaar 2020

Nieuwsbrief januari
Nieuwsbrief februari
Nieuwsbrief maart
Nieuwsbrief april
Nieuwsbrief mei
Nieuwsbrief juli
Nieuwsbrief augustus
Nieuwsbrief september
Nieuwsbrief oktober
Nieuwsbrief november
Nieuwsbrief december

Schooljaar 2021
Nieuwsbrief januari
Nieuwsbrief februari
Nieuwsbrief maart