Kindcentrum

Erve Hooyerinck is een IKC, een Integraal Kind Centrum. Dit is een plek waar kinderen van 0 tot 12/13 jaar oud terecht kunnen voor opvang en onderwijs. Wij bieden onderdak aan een kinderdagverblijf, een basisschool en een buitenschoolse opvang.

In opvang en onderwijs stemmen we onze educatieve programma’s op elkaar af. Kinderen gaan daardoor gemakkelijk over van het kinderdagverblijf naar de basisschool. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten hebben regelmatig overleg met elkaar. Alles is erop gericht om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling, waarbij hun talenten tot hun recht komen. We richten ons op de mogelijkheden en kansen van ieder kind, om zich in eigen tempo en op eigen wijze te ontwikkelen. Daartoe bieden we een veilige en leerrijke omgeving, waarbij spelen en leren, samenleven en ontdekken hand in hand gaan.