Leerjaar 7

Hard werken wisselen we af met leuke dingen doen. Zo houden we de motivatie erin.

Weektaken
Op IKC Erve Hooyerinck werken wij met een weektaak. Hierdoor leren de leerlingen hun werk te plannen. Handig, want dat moeten ze straks op het voortgezet onderwijs ook zelf doen. De kinderen weten wat er per week van hen wordt verwacht en ze mogen zelf plannen wanneer ze het werk gaan maken. Op de weektaak staan verschillende vakken. Van rekenen tot geschiedenis, maar ook handvaardigheid, muziek en drama. De weektaak is eigenlijk een soort agenda. De taken die gemaakt moeten worden staan duidelijk aangegeven. De kinderen plannen deze vervolgens zelf in.

Samenwerken
Samenwerken gebeurt vaak in tweetallen. Kinderen mogen er ook voor kiezen om met andere kinderen aan het werk te gaan of in groepjes te werken. Dit kan binnen de eigen groep zijn, maar ook groeps-overstijgend.

Naut, Meander, Brandaan.
We maken gebruik van de methode Naut, Meander, Brandaan. Daarin komen binnen de zaakvakken en wereldoriëntatie ook de 21ste-eeuwse vaardigheden -inclusief programmeren- aan bod en burgerschapsvorming, wetenschap & techniek en onderzoekend & ontwerpend leren.

Huiswerk
In leerjaar 7 krijgen de kinderen huiswerk. Vanaf leerjaar 7 krijgen de kinderen bovendien maakwerk mee naar huis. Denk hierbij aan reken- en taaloefeningen.
De kinderen in leerjaar 7 houden een spreekbeurt en maken een werkstuk.

Lezen
In leerjaar 7 besteden we veel aandacht aan lezen. Dat doen we op verschillende manieren, zoals duo-lezen, mandjeslezen of fantasialezen. Bij dit laatste mogen de kinderen een mooi boek van huis meenemen. Ze mogen in de klas op hun eigen plek lezen of in de leeshoeken.

Bewegen
Sporten is gezond. De hele school heeft één keer per week gym. Bij lekker weer spelen we op het plein. Schoolzwemmen doen wij alleen in de zomer. Leerjaar 7 gaat op de fiets naar het zwembad.

Verkeersexamen
In Leerjaar 7 doen de kinderen mee aan het praktisch en theoretisch verkeersexamen. Dit vindt meestal ergens in april plaats. In de lessen op school bereiden de kinderen zich hierop voor, maar natuurlijk moet er ook thuis nog wel geoefend worden en op straat.