SchoolApp

Als school maken wij gebruik van een app: Klasbord Ouderapp.
Klasbord Ouderapp maakt de communicatie tussen school en ouders eenvoudig en overzichtelijk en biedt een legio aan mogelijkheden. Via de interactieve tijdlijn en groepskalender bent u altijd op de hoogte van actualiteiten van de groep(en) van uw kind(eren). De handige app biedt ook de mogelijkheid om u in te schrijven voor activiteiten, oudergesprekken en u kunt gemakkelijk je kind(eren) absent melden. U bepaalt als ouder zelf welke notificaties u wel of niet ontvangt.

De kinderopvang werkt met de Flexxkids App. Via deze app kunnen de pedagogisch medewerksters u op de hoogte houden van actualiteiten in de groepen. Deze App is gekoppeld aan uw inschrijving bij kinderopvang Hof van Twente en daardoor kunt u eenvoudig ruildagen aanvragen, extra opvang of uw vakantie vast doorgeven