Vreedzaam

Vreedzaam is een programma voor ontwikkeling van sociale competenties en democratisch burgerschap. Leerlingen leren kritisch denken en omgaan met diversiteit. Op scholen waar gewerkt wordt met dit programma heerst een positief werkklimaat en zijn de leerlingen actief, zorgzaam en initiatiefrijk; een voorwaarde om tot leren te komen. Daarnaast vervullen leerlingen gemeenschapstaken in de klas, op school en eventueel in de wijk. De klas en de school worden zo een oefenplaats voor actief en democratisch burgerschap. Een belangrijk onderdeel in het programma is ook dat een aantal leerlingen wordt opgeleid tot mediator. Zij leren allerlei vaardigheden om te kunnen bemiddelen bij (kleine) conflicten tussen leerlingen.