Leerjaar 1/2

Spelenderwijs
Het onderwijs aan de leerlingen van leerjaar 1 en 2 gaat spelenderwijs en veelal met concreet materiaal. Jonge kinderen leren met hun hele lijf. Het is belangrijk dat de zintuigen worden geprikkeld. Daarom spelen we zowel binnen (met ontwikkelingsmaterialen, zoals puzzels, kralenplanken, spelletjes, enz.) als buiten (met zand, water, scheppen, emmers, fietsen, karren, kleden, enz.).

Thematisch
In de klas werken we thematisch. Elk thema duurt minimaal 4 weken, zodat er ook tijd is voor verdieping en verbreding van het thema. De eigen inbreng van de kinderen vinden we erg belangrijk. Hierdoor wordt de betrokkenheid groter. We besteden veel aandacht aan voorlezen van bijvoorbeeld versjes en (prenten)boeken. Ook liedjes zingen en drama-activiteiten vinden veelvuldig plaats. We oefenen daarmee onder andere woordenschat, inleven in anderen, enz.

Ontwikkelingsgericht leren
We werken met de leerlijnen van ParnasSys. Daarin staan de doelen van de verschillende ontwikkelingsgebieden omschreven. De doelen van die leerlijnen komen meerdere keren per jaar terug. Herhaling is namelijk erg belangrijk voor jonge kinderen. Bij de doelen worden diverse activiteiten/lessen aangeboden, zowel klassikaal als in kleine groepjes. Ook tijdens het spel in de hoeken (huishoek, bouwhoek, rekenhoek, lees-schrijfhoek, themahoek, enz.) komen de doelen voorbij. De leerlingen worden gevolgd op: motoriek (groot en klein), taal, rekenen en spel. De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt onder andere gevolgd door middel van het programma Kindbegrip!. 

Combinatiegroep 1-2
Het is mooi om te zien dat de kinderen in een combinatiegroep van elkaar leren. Ze stimuleren en helpen elkaar. Jonge kinderen ontwikkelen zich in sprongen. Zo zijn er kinderen uit leerjaar 1 die al doelen van leerjaar 2 aankunnen. In een combinatiegroep kan daar makkelijk aan tegemoet worden gekomen. We hebben verrijkingsmateriaal dat wordt ingezet bij kinderen die hier behoefte aan hebben.  

Bewegingsonderwijs
De leerlingen van leerjaar 1 en 2 bewegen veel. Naast de dagelijkse beweging in de klas en tijdens het buiten spelen staat er ook twee keer per week een gymles gepland. 

Engels
In leerjaar 1 en 2 leren de kinderen Engels met de methode Groove Me. De kinderen luisteren naar het Engels (verhaaltjes, liedjes), zeggen Engelse woorden na, zingen mee met de liedjes en doen spelletjes en oefeningen op het digibord. Zo leren ze Engels op een actieve en speelse manier.

Cultuur
De leerlingen van leerjaar 1 en 2 genieten ieder jaar van de voorstellingen/workshops die worden georganiseerd in samenwerking met de stichting Cubahof (Culturele Basisvorming Hof van Twente). Deze stichting heeft ook een impuls gegeven aan het muziekonderwijs. Wij gebruiken voor het vak muziek onder andere de methode “123ZING”.