Leerjaar 3

Veel aandacht voor ontdekken, oplossen en samenwerken.

In leerjaar 3 leren de kinderen lezen, rekenen en schrijven. Rekenen doen ze met de methode Wereld in Getallen 5. Op een speelse manier beginnen we met tellen en het verkennen van de telrij, tot en met het maken van echte sommen eind leerjaar 3. De kinderen leren lezen met de methode Veilig leren lezen. Ze leren nieuwe letters en woorden aan de hand van een verhaal. De geleerde woorden hangen duidelijk zichtbaar in de klas en de kinderen laten vaak trots horen welke letters ze al kennen. Bij elke nieuwe letter die de kinderen leren, gaan ze de letter ook leren schrijven. De kinderen leren spellen met de methode STAAL. Ze krijgen nieuwe regels aangeleerd d.m.v. filmpjes, dictees en herhaling.

Leren én spelen
Naast al dat werken kunnen de kinderen van leerjaar 3 ook nog lekker spelen in de speelhoeken in het tussenlokaal. In de groep werken wij aan creatieve vakken zoals muziek, drama, tekenen en handvaardigheid. Ook verkeer, biologie, aardrijkskunde en de sociaal emotionele ontwikkeling staan op het programma.
De kinderen moeten veel ontdekken, oplossen of samenwerken. Het ‘zelf-ontdekkend leren’ en het ‘leren door doen’ is hierbij van belang.

Werkplekken
Iedereen heeft een eigen werkplek. Op deze werkplek werken de kinderen tijdens de reguliere lessen. Verder hebben we in het tussenlokaal een leeshoek, een huishoek, een bouwhoek en een knutselhoek.

Oproepblokje
De kinderen werken vanaf leerjaar 3 met een zogeheten oproepblokje op tafel. Op dit blokje staat een rode stip (niet storen), een groene stip (je mag mij om hulp vragen) en een vraagteken (ik heb hulp nodig). De kinderen leren zo omgaan met uitgestelde aandacht.

Bewegen
Bewegen is belangrijk. Elke week hebben alle groepen één keer een uur gym. Vanaf leerjaar 3 doen we dat in sporthal de Mors. Bij lekker weer gymmen wij buiten. Schoolzwemmen doen wij alleen in de zomer.