IKC Gids

De informatie in de IKC Gids / Schoolgids kunt u op trefwoord vinden met de SchoolWiki.
Voor de (integrale tekst van de) IKC Gids verwijzen we u naar Schoolgids 2023-2024

In het schoolplan zijn de missie, de visie en de doelen van ons onderwijs beschreven. Voor de integrale tekst verwijzen we u naar Schoolplan 2023-2027