Leerjaar 6

Zelfstandigheid, samenwerken en plannen

De weektaak
Hierop staan opdrachten die de leerlingen zelfstandig gaan maken. We leren de kinderen om steeds beter hun eigen werk te plannen. De weektaak is daarbij een handig hulpmiddel. Wanneer een opdracht af is, kleuren ze de opdracht af op de weektaak.

Kerstmusical
Leerjaar 6 voert elk jaar een kerstmusical op. Dit gebeurt in de grote centrale hal van de school. Leerlingen vinden het erg leuk om zichzelf eens op andere manier aan hun ouders, grootouders, broertjes en zusjes en andere basisschool kinderen te laten zien.
Onder begeleiding van de leerkrachten wordt er een decor geschilderd en oefenen leerlingen voor hun rol tijdens de musical. Elk jaar is er een andere musical met hierbij een bijbehorend thema.

Lezen
In leerjaar 6 besteden we veel aandacht aan lezen. We maken gebruik van de verschillende leesvormen, zoals tutorlezen en mandjeslezen. Kinderen mogen lezen in de klas of op een rustig plekje in de gang.

Zaakvakken
In leerjaar 6 diepen we de onderwerpen van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek verder uit. We maken hierbij gebruik van de methode Naut, Meander, Brandaan. Daarin komen binnen de zaakvakken en wereldoriëntatie ook de 21ste-eeuwse vaardigheden -inclusief programmeren- aan bod en burgerschapsvorming, wetenschap & techniek en onderzoekend & ontwerpend leren.

Presentaties
Elk kind in leerjaar 6 houdt een spreekbeurt en een boekbespreking.

Bewegen
Sporten is gezond. De hele school heeft één keer per week gym. Bij lekker weer spelen we op het plein. Schoolzwemmen doen wij alleen in de zomer. Leerjaar 6 gaat dan op de fiets naar het zwembad.