Leerjaar 5

Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en nieuwe vakken

In leerjaar 5 werken de kinderen met een blokje op tafel. Op dit blokje staat een rode stip (niet storen), een groene stip (je mag mij om hulp vragen) en een vraagteken (ik heb hulp nodig). De kinderen leren met behulp van het blokje omgaan met uitgestelde aandacht.  Wanneer de kinderen een vraag hebben waar ze echt niet uitkomen, kunnen ze hun blokje op vraagteken zetten en gaan ze verder met de volgende vraag. Als de leerkracht zijn vaste loopronde maakt, dan kan het kind geholpen worden met zijn of haar vraag. 

De weektaak
Hierop staan opdrachten die de leerlingen zelfstandig gaan maken. We leren de kinderen om steeds beter hun eigen werk te plannen. De weektaak is daarbij een handig hulpmiddel. Wanneer een opdracht af is, kleuren ze de opdracht af op de weektaak.

Lezen
In leerjaar 5 besteden wij veel aandacht aan lezen. Dat doen we op verschillende manieren, zoals duo-lezen of mandjeslezen. Kinderen mogen lezen in de klas of op een rustig plekje in de gang.

Nieuwe vakken in leerjaar 5
In leerjaar 5 komen veel nieuwe vakken aan bod zoals geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek. In leerjaar 5 liggen de onderwerpen nog dicht bij het kind, zoals de leefstijl van opa en oma, de stamboom en de plattegronden. We maken daarbij gebruik van de methode Naut, Meander, Brandaan. Daarin komen binnen de zaakvakken en wereldoriëntatie ook de 21ste-eeuwse vaardigheden aan bod en burgerschapsvorming, wetenschap en techniek.

Huiswerk
De kinderen krijgen incidenteel huiswerk mee. Eens in de zoveel tijd toetsen we hun kennis van geschiedenis, natuur/techniek en aardrijkskunde. Elk kind houdt in leerjaar 5 een boekbespreking.

Bewegen
Sporten is gezond. De hele school heeft één keer per week gym. Bij lekker weer spelen we op het plein in plaats van in de zaal te gymmen. Ook gaan de kinderen schoolzwemmen in de zomer.