Leerlingenraad

IKC Erve Hooyerinck heeft een leerlingenraad. Het doel, de inhoud en de verkiezingen worden hieronder beschreven.

Doel

-leerlingen bewust maken van het democratische proces van een gekozen vertegenwoordiging
-leerlingen meer betrekken bij het beleid van de school, door ze te laten meedenken en deels –beslissen over de dagelijkse gang van zaken
-als team de mening van leerlingen horen en kunnen vragen over diverse zaken, zodat daar rekening mee gehouden kan worden
-betrokkenheid tussen leerlingen, ouders en team vergroten

Inhoudelijk

De leerlingen kunnen hun ideeën, suggesties en opbouwende kritiek kenbaar maken. Wat wenselijk en haalbaar (i.c. praktisch uitvoerbaar) is, wordt eventueel gerealiseerd.
Ook kunnen andere leerlingen via de afvaardiging vragen om een punt te bespreken in de leerlingenraad.
Het gaat in de leerlingenraad om zaken die voor alle kinderen belangrijk zijn. Niet om onderwerpen die alleen voor jou of jouw groep gelden.
Vergaderingen staan onder leiding van een of meerdere leerkrachten. Aantal vergaderingen is te bepalen door de voorzitter. De kinderen zullen om toerbeurten onder begeleiding van de leerkrachten notuleren.

Verkiezingen

Uit elke groep vanaf groep 5 worden 2 leerlingen gekozen om plaats te nemen in de leerlingenraad. De leerlingen die in de raad willen kunnen zich aanmelden als kandidaat. Ze mogen zichzelf aanprijzen bij hun medeleerlingen door aan te geven wat zij belangrijk vinden en waar zij aan willen werken op school. De leden worden gekozen door stemming onder de kandidaten. Een leerling blijft maximaal 2 jaar in de raad.