Zorg- en kwaliteitscoördinator

Zorg-en kwaliteitscoördinator
Binnen onze school zijn twee zorg-en kwaliteitscoördinatoren werkzaam. Wendy Hemmer is zorg-en kwaliteitscoördinator voor de groepen 1 t/m 4; Nicole Verweij voor de groepen 5 t/m 8.

Indien nodig kan de leerkracht de zorg-en kwaliteitscoördinator inschakelen. De zorg-en kwaliteitscoördinatoren ondersteunen de leerkrachten en de directie en geven adviezen omtrent de leerlingenzorg. De adviezen kunnen zowel op pedagogisch als didactisch gebied liggen. Zij coördineren de hulp voor leerlingen met zorg, houden groepsbesprekingen met leerkrachten en plannen toets momenten. Indien nodig schakelt de zorg-en kwaliteitscoördinator in overleg met de leerkracht en ouders externe deskundigheid in.
Externe deskundigen zijn bijv. de orthopedagoge (Simone de Heer) van stichting Brigantijn, de schoolmaatschappelijke werker (Fata Proost) van Salut of schoolverpleegkundige (Katja van Orden) van GGD/JGZ. Katja van Orden en Fata Proost zijn ook aanwezig tijdens onze koffieochtenden.

Consultatieve Leerlingen Besprekingen en Groepsbesprekingen
In elk schooljaar worden twee keer Groepsbesprekingen (CGB) en twee keer Consultatieve Leerlingen Besprekingen (CLB) gehouden. De zorg-en kwaliteitscoördinator gaat samen met de groepsleerkracht(en) in gesprek over het groepsniveau en de ontwikkeling bij leerlingen.