SchoolWiki

Welkom bij onze wiki

Categorieën

IKC Erve Hooyerinck

Basisschool Erve Hooyerinck maakt deel uit van Integraal Kind Centrum (IKC) Erve Hooyerinck. We werken nauw samen met de voorschoolse voorzieningen in Delden. De afspraken met elkaar zorgen er voor dat de overgang naar de basisschool soepel verloopt en alle peuters het aanbod krijgen wat ze nodig hebben.
Met ingang van vorig schooljaar is Kinderopvang Hof van Twente gehuisvest in ons gebouw, met peuterspeelzaal en voor- en naschoolse opvang. Dit biedt veel mogelijkheden voor samenwerken op het gebied van spelen en leren.
Ook kunnen andere diensten meedoen in het IKC; zoals logopedie, kinderfysiotherapie, bibliotheek, RID e.d.