SchoolWiki

Welkom bij onze wiki

Categorieën

Schoolbestuur

Onze basisschool valt onder het bestuur van Stichting Brigantijn. Stichting Brigantijn is een stichting voor primair onderwijs met 19 basisscholen (waaronder een aantal kindcentra) in de gemeenten Borne, Hengelo en de Hof van Twente. Onder het bestuur van de stichting ressorteren katholieke scholen, protestant-christelijke scholen en algemeen bijzondere scholen. De stichting is ontstaan uit de fusie met Stichting Marcant-BSV en Stichting KOMT. Bij Stichting Brigantijn staan 4000 leerlingen ingeschreven en werken 380 personeelsleden.
De stichting kent een bestuursmodel met een College van Bestuur (CvB) en een Raad van Toezicht (RvT)

Missie en visie

Bij stichting Brigantijn draait het om kwaliteit, eigenaarschap, talent, innovatie, lef, samen en geluk. Onze scholen bieden kwalitatief goed en talentgericht onderwijs waarbij we onze kinderen leren en stimuleren om creatief en kritisch te denken. Een belangrijk doel is dat kinderen zich blijven ontwikkelen, groeien en ontplooien. Het ontwikkelen van (zelf)reflecterend vermogen is hierbij van essentieel belang.

Het College van Bestuur bestaat bij Stichting Brigantijn uit twee personen. De voorzitter CvB is de heer F.M.M. (Frank) Konings en lid CvB is de heer R. (Ralf) Dwars.

Correspondentieadres
Stichting Brigantijn
Oostermaat 1a, 7623 CS Borne
074 – 852 82 35
info@stichtingbrigantijn.nl
www.stichtingbrigantijn.nl