SchoolWiki

Welkom bij onze wiki

Categorieën

Uitgangspunten van onze school

De schoolboom; fundament voor het leven!
De boom in het logo van het IKC staat symbool voor onze school. Een boom die stevig geworteld is in de grond en een levend geheel is met al zijn takken en bladeren. Op vergelijkbare wijze is ook de school een levend geheel van kinderen, leerkrachten en ouders, die er deel uitmaken van onze gemeenschap. Samen leggen we een goede basis voor de toekomst van onze leerlingen. Vanuit dat stevige fundament bekennen we kleur. De takken van de boom symboliseren de groepen en hebben elk afzonderlijk een kleur. Deze kleuren symboliseren weer begrippen als warmte, liefde, groei, rust enz.
Binnen ons IKC willen we kinderen begeleiden in hun ontwikkeling, op een wijze waarbij hun talenten verder tot hun recht komen. We richten ons dan ook op de mogelijkheden en kansen van ieder kind, om zich in eigen tempo en op eigen wijze te ontwikkelen. Daartoe bieden we een veilige en leerrijke omgeving, waarbij spelen en leren, samenleven en ontdekken hand in hand gaan.
Om dat bereiken beschouwen we opvang en onderwijs niet als gescheiden werelden. Beide zijn gericht op de ontwikkeling van het kind, ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid en expertise.
Voor elk kind wordt een solide basis gelegd voor een sociaal, betrokken en actieve deelname aan de samenleving in de toekomst. In ons onderwijs laten we ons inspireren door de christelijk traditie. Verhalen en feesten uit de katholieke traditie vormen een onderdeel van het jaarprogramma, zoals bijvoorbeeld rondom pasen, advent en kerst. Waar mogelijk en wenselijk sluit de kinderopvang bij deze activiteiten aan.