SchoolWiki

Welkom bij onze wiki

Categorieën

Identiteit van de school

We zijn een basisschool op katholieke grondslag. Daarbij zijn wij ons ervan bewust dat we in een veranderende, multiculturele samenleving staan. We staan open voor een ieder, die onze uitgangspunten respecteert. We staan dus ook open voor kinderen van ouders die zelf niet betrokken zijn bij de katholiek-christelijke traditie. Wel vragen we van alle ouders dat zij de christelijke gebruiken respecteren, zoals het lezen van bijbel-verhalen en vieringen ter voorbereiding op Kerst en Pasen. We laten ons in ons onderwijs inspireren door de waarden, die ons vanuit het christendom zijn aangereikt.

Godsdienst/ levensbeschouwing

Levensbeschouwelijke vorming krijgt op onze school in verschillende vakken en activiteiten gestalte, onder andere bij wereldoriëntatie en bij het aanleren van sociale vaardigheden, maar met name bij het vak godsdienst/ levensbeschouwing. In dit vak maken leerlingen op een uitnodigende wijze kennis met het christelijk geloof. Daarbij is niet alleen aandacht voor de christelijke - in het bijzonder katholieke - traditie, maar ook voor andere religies en levensbeschouwingen.

Eerste communie en vormsel

Ouders kunnen ervoor kiezen om hun kind in groep 4 deel te laten nemen aan de voorbereiding op hun eerste deelname aan de eucharistie (eerste heilige communie).
In groep 8 wordt de leerlingen de mogelijkheid geboden deel te nemen aan de voorbereiding op het sacrament van het vormsel. De betreffende kinderen worden daartoe door de parochie (Elisaparochie) uitgenodigd. Een parochiële werkgroep bereidt deze kinderen buiten schooltijd voor op eerste communie of vormsel.