SchoolWiki

Welkom bij onze wiki

Categorieën

Burgerschap

In onze complexe maatschappij loopt alles niet altijd zoals je zou willen. Daarom is het belangrijk om met de kinderen te spreken over problemen, waarden en normen en omgangsvormen. We willen samen met de kinderen zoeken naar oplossingen en mogelijkheden voor de dagelijkse praktijk op school.

Leerlingenraad

De school beschikt over een Leerlingenraad. De Leerlingenraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de groepen 6 t/m 8. De raad denkt na, doet voorstellen over activiteiten en gewenste aanpassingen en veranderingen op school. Zij vertegenwoordigt hierbij de mening en ideeën van de leerlingen op school. De leerlingenraad wordt voorgezeten door de bouwcoördinator en een leerkracht van de bovenbouw.
Het achterliggende idee van de Leerlingenraad is dat leerlingen op deze manier meer worden betrokken bij het onderwijs en de school. Bovendien is de Leerlingenraad een goede manier voor leerlingen om hun ideeën en meningen uit te dragen. Ook leren leerlingen op deze wijze om op een democratische wijze actief te participeren en mee te denken over schoolzaken. Leerlingen worden hiermee zelfverantwoordelijke burgers, die op deze wijze actief kunnen deelnemen aan het verbeteren van hun leefomgeving.