SchoolWiki

Welkom bij onze wiki

Categorieën

Bewegingsonderwijs

De groepen 1 en 2 gymmen regelmatig in de speelzaal, die zich in ons schoolgebouw bevindt. De kinderen gymmen in hun ondergoed. Belangrijk is dat de kinderen gymschoenen met niet te gladde zolen bij zich hebben. Wilt u deze gymschoenen meegeven in een stoffen zak, voorzien van de naam van uw kind? Een voorbeeld van zo’n gymzak is op school aanwezig. De gymzak van uw kind blijft in school hangen.

Voor de groepen 3 t/m 8 hebben we ondersteuning van twee vakleerkrachten/sportcoaches voor bewegingsonderwijs. De gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 worden gegeven in de sporthal ‘De Reiger’ aan de Reigerstraat. Op maandag geeft de heer Hans Braamer aan de bovenbouwgroepen les en op donderdag mevrouw Anouk Vehof aan de middenbouwgroepen. De overige gymlessen worden gegeven door de eigen groepsleerkracht.
Bij mooi weer in de zomermaanden wordt er soms gegymd op het schoolplein of op het kunstgrasveld achter de school.
Een sportbroekje met shirt en sportschoenen is voldoende als gymkleding. In elk geval geen kleding, die daarna weer in de klas gedragen wordt. In de sporthal zijn schoenen met zwarte zolen niet toegestaan.
Na afloop van de gymlessen in de sporthal wordt er gedoucht. Hiervoor dienen de kinderen een handdoek bij zich te hebben. Wij raden u aan om badslippers mee te geven in verband met het voorkomen van voetschimmel.

Gymrooster groep 3 t/m 8

In het rooster hieronder is aangegeven op welke dagen en tijden de groep van uw kind(eren) gymles heeft:

Groep Maandag Donderdag
Groep 3A 12.30 - 13.15 uur 13.15 - 14.15 uur
Groep 3B 13.15 - 14.15 uur 12.30 - 13.15 uur
Groep 4 10.00 - 10.45 uur 10.45 - 11.45 uur
Groep 4 / 5 10.45 - 11.45 uur 10.00 - 10.45 uur
Groep 5 13.15 - 14.15 uur 09.15 - 10.00 uur
Groep 6 12.30 - 13.15 uur 08.30 - 09.15 uur
Groep 6 / 7 10.45 - 11.45 uur 12.30 - 13.15 uur
Groep 7 10.00 - 10.45 uur 13.15 - 14.15 uur
Groep 8A 08.30 - 09.15 uur 10.45 - 11.30 uur
Groep 8B 09.15 - 10.00 uur 09.45 - 10.45 uur
De leerlingen gaan zelf ‘s morgens vanuit huis naar de sporthal als hun les om 8.30 uur begint. Als de les om 14.15 uur eindigt, dan gaan de kinderen van 5 t/m 8 zelf vanaf de sporthal naar huis. Indien u niet wilt dat uw kind alleen van de sporthal naar huis gaat, dan verzoeken wij u dit bij de groepsleerkracht te melden. Wij zullen er dan voor zorgen dat uw kind terug meegaat naar school.

Schoolzwemmen

De groepen 3 t/m 8 krijgen in het zwemseizoen van mei t/m september één keer per week schoolzwemmen in zwembad ‘De Mors’.
Het schoolzwemmen gaat niet door als de temperatuur van de buitenlucht 7 graden lager is dan de temperatuur van het buitenwater. Wilt u als uw kind voor het eerst gaat schoolzwemmen in groep 3 aan de groepsleerkracht doorgeven of uw kind in het bezit is van een zwemdiploma.
In het geval dat er zwemlessen worden gegeven, kan het voorkomen dat voor sommige groepen de tweede gymles in die week komt te vervallen. Deze maatregel kan door de groepsleerkracht worden genomen, omdat het zwemmen en twee keer gymmen zoveel onderwijstijd in beslag neemt dat dit ten koste gaat van de overige lessen.
NB: Als uw kind om gezondheidsredenen of anderszins niet mee mag doen met de gymlessen of het schoolzwemmen, vragen wij u dit schriftelijk of telefonisch te melden aan de groepsleerkracht.