SchoolWiki

Welkom bij onze wiki

Categorieën

Kinderopvang

Kinderopvang en basisschool vormen IKC Erve Hooyerinck. Dat houdt in dat peuterspeelzaal en voorschoolse en naschoolse opvang worden aangeboden op de dezelfde locatie waar onderwijs wordt gegeven.
De dagelijkse overdracht vindt plaats na lestijd op school. De kinderen worden overgedragen aan de leidsters van de kinderopvang en gaan lopend of per busje naar de naschoolse opvang. Jonge kinderen gaan nooit alleen naar de opvang. Oudere kinderen kunnen in overleg met hun ouders wel zelfstandig naar de opvang gaan.
NB: Bij een onduidelijke afspraak blijft het kind op school. De leerkracht onderneemt dan actie om een en ander op te lossen.

Buitenschoolse opvang

Stichting Brigantijn heeft de buitenschoolse opvang uitbesteed aan kinderopvangorganisaties in de Hof van Twente. Met deze vijf instellingen is een convenant afgesloten. In dit convenant hebben we onder andere afspraken gemaakt over de opvangtijden, de kwaliteit en beschikbaarheid van de opvang. Voor meer informatie over voor- en naschoolse opvang en de opvang in de vakanties of over aanmelding kunt u zich wenden tot de volgende organisaties:

 • Kinderopvang Ludiek: IKC Erve Hooyerinck
  Hooijerinksplein 7-9, 7491 DP Delden
  074 – 265 99 00 
  info@kinderopvangludiek.nl
 • BSO La Luna
  Nieuwstraat 6, 7491 GE Delden
  074 – 376 21 45
  www.kdvlaluna.nl
 • Kinderopvang de Speeldoos
  Strampenstraat 2, 7491 JA Delden.
  074 – 376 48 24
  speeldoos@smallsteps.info
 • Thuiscreche Diesje
  Hooijerinksplein 10, 7491 DP Delden
  074 – 376 39 69
  mgeerlings.vans@gmail.com