SchoolWiki

Welkom bij onze wiki

Categorieën

Schooltijden

Onze school werkt met een continurooster. Dat wil zeggen dat de kinderen in de verkorte middagpauze niet naar huis gaan, maar op school eten en pauzeren.
De schooltijden zijn als volgt:

08.15 uur Kinderen mogen het schoolplein op
08.20 uur Eerste bel gaat: de kinderen kunnen naar binnen
08.25 uur Tweede bel gaat: de kinderen moeten naar binnen
08.30 uur Lessen starten
10.15 uur  Pauze
10.30 uur Hervatting van de lessen
11.45 uur Eten onder begeleiding van de leerkracht
NB: De groepen 1 en 2 gaan op woensdag en vrijdag naar huis
en eten niet op school.
De groepen 3 en 4 gaan op vrijdag naar huis en eten niet op school
12.00 uur Middagpauze: buitenspelen onder toezicht van een leerkracht
en een opgeleide ouder
12.30 uur Hervatting van de lessen
14.15 uur Kinderen zijn vrij


Groep 1 en 2 Groep 3 en 4 Groep 5 t/m 8
Maandag 8.30 - 14.15 8.30 - 14.15 8.30 - 14.15
Dinsdag 8.30 - 14.15 8.30 - 14.15 8.30 - 14.15
Woensdag 8.30 - 11.45 8.30 - 14.15 8.30 - 14.15
Donderdag 8.30 - 14.15 8.30 - 14.15 8.30 - 14.15
Vrijdag 8.30 - 11.45 8.30 - 11.45 8.30 - 14.15

Rondom school zijn drie speelpleinen. Er is een speelplaats voor de groepen 1 en 2, achter de school, en een speelplaats aan de voorzijde bij het Hooijerinksplein voor de groepen 3, 4 en 5.
De groepen 6, 7 en 8 spelen op de speelplaats aan de achterzijde. Als hier de vlag uithangt, mogen de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 op het grasveld spelen.
Voor het altijd bespeelbare kunstgrasveld is een rooster opgesteld.