SchoolWiki

Welkom bij onze wiki

Categorieën

Leerlingvolgsysteem

Elke leerling wordt in zijn/haar ontwikkeling nauwkeurig gevolgd. Dit gebeurt met behulp van het leerlingvolgsysteem (LVS). Het LVS is grotendeels geautomatiseerd en bevat een groot aantal gegevens, die zijn verkregen d.m.v. toetsen, observaties, onderzoeken, gesprekken, en dergelijke. Het gaat daarbij niet alleen om ‘prestaties’, maar ook om het sociaal en emotioneel functioneren van het kind.
Het leerlingvolgsysteem maakt deel uit van het leerlingendossier. Zonder toestemming van de ouders worden de gegevens, waarop de bepalingen uit de wet Persoonsregistratie van toepassing zijn, nooit aan derden doorgegeven.

De methode-gebonden toetsen geven aan of het kind de behandelde leerstof beheerst. De methode-onafhankelijke toetsen van Cito worden systematisch gebruikt en geven een beeld van de ontwikkeling op één bepaald vakgebied. De toetskalender bevat de gehele jaarplanning m.b.t. toetsen.
In groep 7 wordt de Cito entree-toets afgenomen. Deze toets geeft per kind of voor de hele groep aan, of er nog specifieke aandacht dient te worden besteed aan één of meerdere onderdelen. In groep 8 wordt deelgenomen aan de Cito Eindtoets.